អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូប យើងត្រូវតែមានការយល់ដឹងខ្លះៗអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើង ក៏ដូចជាប្រ​វត្តិនៃអ​ក្សរសាស្ត្រដែរ។ រយៈពេល​ប្រាំពីរសប្ដាហ៍មុននេះ ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពី ប្រវត្តិនៃ ទឹកដីខ្មែរ ព្រមទាំង​ការវិវត្ត៍នៃតួរ​អក្សរខ្មែរផងដែរ។​ ក្រោយពីធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅ​ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត​ ខ្ញុំបានធ្វើការជាក្រុម ដើម្បីរៀបចំជាការធ្វើបទបង្ហាញមួយ ក្នុងគោលបំណងចែករំលែក​ចំណេះដឹងដែលខ្លួន មានទៅដល់មិត្តរួមថ្នាក់។  ក្រៅ​ពីការធ្វើបទបង្ហាញ ពួកយើងក៏មានជាការសរសេរតាមអាន​ដូចគ្នា។​ ការធ្វើដូចនេះ ខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តរួមថ្នាក់បានបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរ​ រួមទាំងការធ្វើបទបង្ហាញ។

Stories of Cambodia

There are many stories that has written in the past by many famous authors. On the last few month of 2018, I got to learn about a famous story written by Mr. Nhouk Thaem called Kolab Pailin or we can call the rose of Pailin. This novel is very educational novel that can relate to our real a lot. I also learned about the water festival because this festival usually happen on November. That was a good lesson to learn because as a Cambodian, we need to know what happen during the year in our country

Khmer poem

Khmer literacy is one of the most important subjects that we Cambodian need to take. This round, we learn how to get good interviews, good networking, and we also learn about the Khmer writing skills such as writing Khmer poem, descriptive paragraph after we interview and writing stories. Down below is my work. 

របៀបសំពះរបស់ខ្មែ

.​​ របៀបសំពះនៃខ្មែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               មិនច្រើនហូរហែរ           គឺមានតែប្រាំរបៀប។

គ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រៀប        រៀនឲ្យគ្រប់ស្នៀត         កុំឲ្យគេវាយតម្លៃ។

ពេលយើងប្រណមលើកដៃ      គួរយល់អត្ថន័យ            ការសំពះឲ្យបានច្បាស់លាស់។

ទី១សំពះមនុស្ស                          ដែលមានអាយុ              ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នា។

.យើងគួរលើកដៃពណនា     ជាការគោរពគ្នា            សូមយើងដាក់ត្រឹមឧរា។

ចំណែកទី២វិញណា                     ចៅហ្វាយមេការ             សម្រាប់អ្នកជារៀមច្បង។

យើងដាក់ត្រឹមមាត់វិញម្ដង    កុំឲ្យមានឆ្គង                  ប្រណិប័តន៍ឲ្យខុសទៅណា។

ទី៣មាតាបិតា                           ជីដូនជីតា                       សូមយើងដាក់ត្រឹមច្រមុះ។

១០.អាចារ្យដូចគ្នាដែរនោះ       បើធ្វើដូច្នោះ                  អ្នកផងគេនឹងចូលចិត្ត។

ព្រះសង្ឃវត្ថុស័ក្ដសិទ្ធិ                   ព្រមទាំងមហាក្សត្រ    យើងដាក់កម្ពស់ចិញ្ចើម។

រីឯខាងលើចិញ្ចើម                     ទេវតាដ៏ឆ្នើម                ព្រះឥន្ទ្រព្រមទាំងបួងសួង។